Kayse A.Ş. güncel haber ve fuarlara ulaşmak için tıklayınız.

Omega Loop U Flex

U-Flex hortumlar sismik hareketlerin yoğun olabileceği deprem bölgelerinde zeminden gelebilecek beklenmedik rastgele dinamik yükleri sönümlemek, hattaki stresi almak ve sistemin sorunsuz şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla kullanılan ara bağlantı parçalarıdır.Bina ile birlikte 6 olası yönde hareket ederek kazan, chiller, fancoil üniteleri ve yangın sprinkler sistemlerini koruyarak hattın sürekli kesintisiz çalışmasını sağlar.DN25'' – DN200'' çaplarında FM APPROVED belgesine...

Omega Loop V Flex

V-Flex hortumlar sismik hareketlerin yoğun olabileceği deprem bölgelerinde zeminden gelebilecek beklenmedik rastgele dinamik yükleri sönümlemek, hattaki stresi almak ve sistemin sorunsuz şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla kullanılan ara bağlantı parçalarıdır. Bina ile birlikte 6 olası yönde hareket ederek kazan, chiller, fancoil üniteleri ve yangın sprinkler sistemlerini koruyarak hattın sürekli kesintisiz çalışmasını sağlar.DN25'' – DN200'' çaplarında FM APPROVED...

Kardan Mafsallı Komp.

Açısal kompansatörler; 3 boyuttaki hareketi eksenel, yanal ve açısal olarak sönümleyerek sismik (DEPREM, BİNA ÇÖKMELERİ…) hareketler sonucu sistemde oluşabilecek kırılma riskini minimuma indiren, rijit boru üzerindeki stresi alarak sistemin devamlılığını sağlayan esnek bağlantı elemanlarıdır. Akaryakıt tankları, dolum tesisleri, bina dilatasyon geçişleri, yangın hatları ve tüm boru hatlarında kullanımı uygundur. Sipariş aşamasında öngörülen...

Dilatasyon Kompansatörü

Dilatasyon Kompansatörleri farklı temellere sahip binaların geçiş noktalarında (dilatasyon), bina çökmeleri ve depremden dolayı oluşabilecek, boru hatlarındaki gerilme ve kopmaları, yanal sapmaları absorbe ederek tesisatın kesintisiz ve verimli çalışmasını sağlayan ara bağlantı parçalarıdır. Binalardaki tüm dilatasyon geçişlerinde kullanılır. Sipariş aşamasında öngörülen yük değerleri, toplam hareket miktarı, hattaki akışkanın cinsi, kullanım yeri...

FM Onaylı Kompansatör

Diğer Kompansatörler